Владимир Висоцки
70 НОВИ ПРЕВОДА > > > > > > > > > > > >
© Светлозар Ковачев. Превод, 2009