Владимир Висоцки
70 НОВИ ПРЕВОДА
« Съдържание

ПРЕВЕЖДАЙКИ ВИСОЦКИ 
Превеждайки Висоцки проумях как тежко се отдава лекотата. На празника на веселия смях как често е поканена сълзата. Как може в шепот тих да промълвиш слова, които стряскат като крясък и без да сочиш с пръст и да кориш да бъдеш безкомпромисен и рязък. Разбрах, че всяка дума или стих е жива твар с артерии и вени – със стръв като ловджия ги лових, а те стояха там неуловени. На път да се откажа бях, но аз, решил такъма ловен да оставя, внезапно долових красив нюанс в словата и разбрах, че ще се справя. Не ги лови от дулото куршум и груба е рибарската ми мрежа, тъп се оказа острият ми ум – оставих ги душата ми да режат. И те с прецизността на вещ хирург болезненото в нея отстраниха, от дрямката събудих се и друг различен пласт от мене те разкриха. Под маската на хванат в клопка звяр показа се лицето ми човешко, оказа се – следи от слоя бял се криели под черната ми дрешка и там не бил напълно залинял, не бил изтръгнат древният ми корен – макар и скрит останал си е цял и храни и поддържа ствола горен. Просъсква скрита в клоните змия, отлита от гнездото птица пойна след нея лае злият пес – съдба, а вятърът шуми заупокойно. Превеждайки Висоцки ставах лек и падаха веригите ми тежки, поглъщах всяка песен като лек от старите и новите болежки. Поетът в своя стих е обещал преди да си отиде да ни каже – не всичко в този свят е суета! Недей го гледа сякаш е прокажен. На думите по хлъзгавия лед вървях за да намеря брода тесен и не Вергилий – друг един поет ме водеше с тревожната си песен. Превеждайки Висоцки проумях как често лекотата ни подвежда, но честните, уместните слова през ада на живота ни превеждат.

Светлозар Ковачев

« Съдържание