Владимир Висоцки
70 НОВИ ПРЕВОДА
« Предишна Съдържание Следваща »

Песня о судьбе   
Куда ни втисну душу я, куда себя ни дену, За мною пес - Судьба моя, беспомощна, больна. Я гнал ее каменьями, но жмется пес к колену - Глядит, глаза безумные, и с языка - слюна. Морока мне с нею - Я оком грустнею, Я ликом тускнею И чревом урчу, Нутром коченею, А горлом немею, - И жить не умею, И петь не хочу! Неужто старею? Пойти к палачу?.. Пусть вздернет скорее, А я заплачу. Я зарекался столько раз, что на Судьбу я плюну, Но жаль ее, голодную, - ласкается, дрожит, - Я стал тогда из жалости подкармливать Фортуну - Она, когда насытится, всегда подолгу спит. Тогда я гуляю, Петляю, вихляю, И ваньку валяю И небо копчу. Но пса охраняю, Сам вою, сам лаю - О чем пожелаю, Когда захочу. Когда постарею, Пойду к палачу, - Пусть вздернет скорее, А я заплачу. Бывают дни, когда я голову в такое пекло всуну, Что и Судьба попятится, испуганна, бледна, - Я как-то влил стакан вина для храбрости в Фортуну - С тех пор ни дня без стакана, еще ворчит она: Закуски - ни корки! Мол, я бы в Нью-Йорке Ходила бы в норке, Носила б парчу!.. Я ноги - в опорки, Судьбу - на закорки, - И в гору и с горки Пьянчугу влачу. Я не постарею - Пойду к палачу, - Пусть вздернет скорее, А я заплачу. Однажды пере-перелил Судьбе я ненароком - Пошла, родимая, вразнос и изменила лик, - Хамила, безобразила и обернулась Роком, - И, сзади прыгнув на меня, схватила за кадык. Мне тяжко под нею, Уже я бледнею, Уже сатанею, Кричу на бегу: «Не надо за шею! Не надо за шею! Не надо за шею, - Я петь не смогу!» Судьбу, коль сумею, Снесу к палачу - Пусть вздернет на рею, А я заплачу!

Песен за съдбата 
Където и да искам аз душата си да дяна, след мен - Съдбата като пес безсилен и болнав. Аз гоня я със камъни, но в моето коляно все се притиска тоя пес със пяна на уста. Омръзна ми с нея все сълзи да лея, лице да бледнее, да куркат черва. Гърди леденеят и гърло немее - да съм - не умея, да пея - не ща! Нима aз старея? Палачо, ела! Кръвта ми пролей я, а аз ще платя. А колко пъти вричах се да плюя на Съдбата, но жал ми е, че гладна тя умилква се, скимти. Подхвърлях жалостиво на Фортуна аз храната - когато е наситена поне задълго спи. Тогава вилнея, гуляя, лудея и зле се владея, небето мрача, но песа си зная - сам вия, сам лая - каквото желая, когато реша. А щом остарея - палачо, ела! Кръвта ми пролей я - а аз ще платя. Но има дни, главата си тъй в пъкъла напъхвам, че и Съдбата, пребледняла, отдръпва се назад. Веднъж за храброст във Фортуна влях чаша с вино пълна и нито ден без чаша вече - тя мърмори пак: О, колко съм горка! Да бяхме в Ню Йорк, аз бих ходила в норка, в плат златотъкан... Съдбата пияна аз мятам през рамо - разнасям я само насам и натам. Не ще остарея - палачо, ела! Кръвта ми пролей я, а аз ще платя. Веднъж пре-преналях аз на Съдбата си без корист и, милата, тя превъртя, в лице се измени - обижда, безобразничи и се превърна в Орис, нахвърли ми се изотзад и в шията се впи. Тежи ми - под нея да дишам не смея и вече беснея, и бягащ крещя: „Не мога да пея! Не мога да пея! Не мога да пея - пусни ми врата!” Ще викна за нея палач - нека тя да висне на рея, а аз ще платя!
1976 © Светлозар Ковачев. Превод, 2009
« Предишна Съдържание Следваща »

Запазени са 3 записа от 1976 до 1979 г.