Владимир Висоцки
70 НОВИ ПРЕВОДА
« Предишна Съдържание Следваща »

Марш физиков   
Тропы еще в антимир не протоптаны, Но, как на фронте, держись ты! Бомбардируем мы ядра протонами, Значит, мы - антиллеристы. Нам тайны нераскрытые раскрыть пора, - Лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти скоро вырвем у ядра, На волю пустим джинна из бутылки! Тесно сплотились коварные атомы, - Ну-ка, попробуй прорвись ты! Живо по коням - в погоню за квантами! Значит, мы - квантолеристы. Нам тайны нераскрытые раскрыть пора, - Лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра, На волю пустим джинна из бутылки! Пусть не поймаешь нейтрино за бороду И не посадишь в пробирку, - Было бы здорово, чтоб Понтекорво Взял его крепче за шкирку! Нам тайны нераскрытые раскрыть пора, - Лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра, На волю пустим джинна из бутылки! Жидкие, твердые, газообразные - Просто, понятно, вольготно! А с этой плазмой дойдешь до маразма, - и Это довольно почетно. Нам тайны нераскрытые раскрыть пора, - Лежат без пользы тайны, как в копилке, Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра, На волю пустим джинна из бутылки! Молодо - зелено! Древность - в историю! Дряхлость - в архивах пылиться! Даешь эту общую, эту теорию, Элементарных частиц нам! Нам тайны нераскрытые раскрыть пора, - Лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра, И вволю выпьем джинна из бутылки!

Марш на физиците 
Както на фронт без пътеки утъпкани, в антисвета няма писти! Ний по ядрата с протоните гръмваме, значи сме антилеристи. И всички неразкрити още тайни там, лежащи като в касичка - ненужни, ний скоро от ядрото ще извадим, знам, и джина от бутилката ще пуснем! Скупчени гъсто коварните атоми - непробиваемо близки! Ние сме конници, гонещи квантите, значи, сме квантилеристи. И всички неразкрити още тайни там, лежащи като в касичка - ненужни, ний с корен от ядрото ще извадим, знам, и джина от бутилката ще пуснем! Туй неутрино все тъй непокорно е - в колба не можеш го сипа, но ще го видим ний щом Понтекорво яко яката му спипа! И всички неразкрити още тайни там, лежащи като в касичка - ненужни, ний с корен от ядрото ще извадим, знам, и джина от бутилката ще пуснем! Твърдите, течните, газообразните - просто, понятно, безгрижно! А с пустата плазма изпадаш в маразъм и туй си е доста престижно. И всички неразкрити още тайни там, лежащи като в касичка - ненужни, ний с корен от ядрото ще извадим, знам, и джина от бутилката ще пуснем! Млади-зелени сме! Прашна история е древността архаична! Давай към общата тая теория - елементарно-частична! И всички неразкрити още тайни там, лежащи като в касичка - ненужни, ний с корен от ядрото ще извадим, знам, и джина от бутилката ще пуснем!
1964 © Светлозар Ковачев. Превод, 2009
« Предишна Съдържание Следваща »

Владимир Висоцки: „Сега ще изпея една прилична песен. Имаше такава пиеса, Сагалович я написа, наричаше се "Тихите физици". За нея ме помолиха да напиша такава песен, хумористична, нещо като химн на физиците. …

Няколко студентски песни. Първата - "Марш на студентите-физици". В тази песен са всички мои познания в областта на физиката едновременно. Ето. Я почерпал съм ги от списанията "Техника за младежта", "Млад техник" и телевизионното предаване "Направи си сам!". …

Две студентски песни. Първата е "Марш на физиците". Тази песен също написах за една пиеса, трябваше да се нарича "Тихите физици", но после нея по някаква причина... никъде не тръгна. Навярно, защото сведенията там, в тая пиеса, са остарели. А може, обратно, там има секретни някакви сведения. С една дума, не тръгна тая пиеса, а песента остана. Я вложих всичките си познания по физике, които съм почерпал от научно-популярни списания. После питах един специалист как е., а той каза: "Всичко е прекрасно, с изключение на пълното незнание на материала." Така се получи, но песента е шега, нищо страшно."

Понтекорво (Бруно Максимович) - известен физик, роден в Италия, работил във Франция, САЩ, Канада, Великобритания и емигрирал в СССР през 1950 г. където работи до карая на живота си.

Запазени са 36 записа от 1965 до 1973 г.